Regulacje prawne - ECE104
Regulacja ECE104 wyznacza wymogi dotyczące oznakowania odblaskowego pojazdów długich i ciężkich i ich naczep, poruszających się po całej Europie, które w efekcie zwiększają bezpieczeństwo na drogach.
DOWNLOAD:
Regulacje prawne - REG48-03
R48-03 jest Europejską normą dotyczącą oświetlenia i oznakowania pojazdów. Najnowsza wersja kładzie jeszcze większy nacisk na bezpieczeństwo drogowe. Odblaskowe oznakowanie konturowe jest obowiązkowe przy homologacji nowych typów pojazdów.
Obowiązkowe
Klasyfikacja
pojazdu
Opis klasyfikacji Schemat
N2>7,5t Pojazdy używane do przewozu ładunków, których dopuszczalna masa całkowita przekracza 7,5 tony i nie przekracza 12 ton oraz których długość jest większa od 6 m, a szerokość jest większa od 2,1 m.
N3 Pojazdy używane do przewozu ładunków, których dopuszczalna masa całkowita przekracza 12 ton, długość jest większa od 6 m, a szerokość jest większa od 2,1 m.
03 Przyczepy i naczepy, których masa całkowita maksymalna jest większa niż 3,5 tony, ale nie przekracza 10 ton
04 Przyczepy i naczepy, których masa całkowita maksymalna przekracza 10 ton
DOWNLOAD:
Opcjonalne
Klasyfikacja
pojazdu
Opis klasyfikacji Schemat
N1 Pojazdy używane do przewozu ładunków, których dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 3,5 tony
N2<7,5t Pojazdy używane do przewozu ładunków, których dopuszczalna masa całkowita jest większa od 3,5 tony i mniejsza od 7,5 tony
02 Przyczepy i naczepy, których masa całkowita maksymalna jest większa niż 0,75 tony i nie przekracza 3,5 tony
M2 Autobusy przeznaczone do przewozu osób o liczbie miejsc siedzących dla pasażerów przekraczającej 8 i o masie całkowitej maksymalnej nie większej niż 5 ton
M3 Autobusy przeznaczone do przewozu osób o liczbie miejsc siedzących dla pasażerów przekraczającej 8 i o masie całkowitej maksymalnej większej niż 5 ton
Niedozwolone
Klasyfikacja
pojazdu
Opis klasyfikacji Schemat
M1 Samochody osobowe
01 Przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej mniejszej od 0,75 tony
Regulacje prawne - Prawidłowe oznakowanie