Home » Ангелогласният by Добри Немиров
Ангелогласният Добри Немиров

Ангелогласният

Добри Немиров

Published 1981
ISBN :
Paperback
164 pages
Enter the sum

 About the Book 

Мащабността на Йоан Кукузел като песнотворец, теоретик и музикален педагог идва от характера на самата епоха, която го ражда и извежда на историческата сцена: епоха, колкото забележителна, толкова драматична и съдбоносна за Византия, България иMoreМащабността на Йоан Кукузел като песнотворец, теоретик и музикален педагог идва от характера на самата епоха, която го ражда и извежда на историческата сцена: епоха, колкото забележителна, толкова драматична и съдбоносна за Византия, България и другите балкански страни.Високо оценени още приживе на големия творец, произведенията му се преписват и разнасят в близки и далечни страни, запазвайки при всички случаи означението от майстор Йооан Кукузел, за да ги откриваме сега в библиотеките на Цариград и Солун, Атон, Атина, Синай, Ерусалим, Ватикана, Париж, Мюнхен, Испания и др.Създадени преди близо седем столетия, творбите на Кукузел не са загубили своето художествено значение и сила. Те досега се изпълняват по света и будят възхищение и радост.